Kategoria B, B1, B automat
kurs zaczyna się

15 kwietnia


Kategoria B, B1, B automat
następny kurs zaczyna się

29 kwietnia


Kategoria C, C+E
kurs zaczyna się

09 kwietnia


Kategoria C, C+E
następny kurs zaczyna się

23 kwietnia


Kup online

Możliwość płatności

w ratach


Prawo jazdy - kategoria B automat

Kurs odbywa się komfortowym samochodem marki Mercedes wyposażanym w automatyczną skrzynie biegów. Egzamin państwowy zdawany jest na tym samym samochodzie.

Wymagania:
 • Wiek:
  • 18 lat
  • 17 lat i 9 miesięcy, pisemna zgoda rodziców lub opiekuna
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • wyrobiony profil kierowcy,
 • odbyty kurs dla danej kategorii,
 • zdany egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym dla danej kategorii,
 • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawienie zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.
Uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym z automatyczną skrzynią biegów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu),
 • pojazdem samochodowym z automatyczną skrzynią biegów o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC),
 • pojazdem samochodowym z automatyczną skrzynią biegów o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy,

ul. Piotrkowska 232, 90-360 Łódź 796 667 772 2, 3, 6, 7, 11A, 11B 55, 77, 57